အမေးအဖြေကဏ္ဍ

အတုအပပြုလုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ငွေတိုက်စာချုပ်၏ လုံခြုံရေးစနစ်ကို အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့် မြှင့်တင်ထားပြီး အတုအပပြုလုပ်ခြင်းများ ရှိလာပါကလည်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန မှ ငွေတိုက်စာချုပ်အတုများအား ခွဲခြားစစ်ဆေး ဖော်ထုတ်နိုင်ပါသည်၊၊

ငွေတိုက်စာချုပ်၀ယ်ယူသူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ လုံခြုံရေးအတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်ကြီးဌာနက နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းများဖြင့် ကိုက်ညီသော အချက်အလက်လုံခြုံရေးနည်းပညာများအား အသုံးပြုကာ လုံခြုံရေးစနစ်ကို မြှင့်တင်ကာကွယ်ထားပါသည်။

ငွေတိုက်စာချုပ်သက်တမ်းမှာ ၂ နှစ်သက်တမ်းဖြစ်ပါသည်။ သက်တမ်းပြည့်ချိန်မှာ ဝယ်ယူထားသော ငွေတိုက်စာချုပ်တန်ဖိုးအတိုင်း ပြန်လည်ရွေးနှုတ်နိုင်ပါသည်။

ငွေတိုက်စာချုပ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် ငွေတိုက်စာချုပ်သက်တမ်းပြည့်ပြီးမှသာ လွှဲပြောင်းခွင့်ရှိသည်။

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဖွင့်လှစ်ထားသည့် ပြည်ပဘဏ်အကောင့်သို့ လွှဲ၍ ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်ပဘဏ်သို့ လွှဲပေးနိုင်သူမှတဆင့်သာ ချိတ်ဆက်ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ပါမေးခွန်းများအတွက် ၂ဦး၂ဖက် လုံခြုံရေး ကို အလေးထားသောကြောင့် ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူလိုသူများသည် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး တနည်းနည်းဖြင့်သိရန် လိုအပ်ပါသည်။

လုံးဝ မသိ၊တဆင့်ခံလဲ မသိသော ဝယ်လိုသူများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များကြား ငွေတိုက်စာချုပ်များ ရောင်းချခြင်း ၊ ငွေပေးချေခြင်းများ မပြုရန် အထူးသတိပေးပါသည်။

မိမိ လက်လှမ်းမီရာ ကိုယ်စားလှယ်များထံမှသာ ချိတ်ဆက်ဝယ်ယူကြရန် တိုက်တွန်းပါသည်။

မိမိကိုယ်တိုင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရသို့ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲ၍ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် လည်း မကြာမီ ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။