အမေးအဖြေကဏ္ဍ

အတုအပပြုလုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ငွေတိုက်စာချုပ်၏ လုံခြုံရေးစနစ်ကို အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့် မြှင့်တင်ထားပြီး အတုအပပြုလုပ်ခြင်းများ ရှိလာပါကလည်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန မှ ငွေတိုက်စာချုပ်အတုများအား ခွဲခြားစစ်ဆေး ဖော်ထုတ်နိုင်ပါသည်၊၊

ငွေတိုက်စာချုပ်၀ယ်ယူသူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ လုံခြုံရေးအတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်ကြီးဌာနက နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းများဖြင့် ကိုက်ညီသော အချက်အလက်လုံခြုံရေးနည်းပညာများအား အသုံးပြုကာ လုံခြုံရေးစနစ်ကို မြှင့်တင်ကာကွယ်ထားပါသည်။

ငွေတိုက်စာချုပ်သက်တမ်းမှာ ၂ နှစ်သက်တမ်းဖြစ်ပါသည်။ သက်တမ်းပြည့်ချိန်မှာ ဝယ်ယူထားသော ငွေတိုက်စာချုပ်တန်ဖိုးအတိုင်း ပြန်လည်ရွေးနှုတ်နိုင်ပါသည်။

ငွေတိုက်စာချုပ်ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် ငွေတိုက်စာချုပ်သက်တမ်းပြည့်ပြီးမှသာ လွှဲပြောင်းခွင့်ရှိသည်။

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဖွင့်လှစ်ထားသည့် ပြည်ပဘဏ်အကောင့်သို့ လွှဲ၍ ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်ပဘဏ်သို့ လွှဲပေးနိုင်သူမှတဆင့်သာ ချိတ်ဆက်ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ပါမေးခွန်းများအတွက် ၂ဦး၂ဖက် လုံခြုံရေး ကို အလေးထားသောကြောင့် ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ငွေတိုက်စာချုပ်ဝယ်ယူလိုသူများသည် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး တနည်းနည်းဖြင့်သိရန် လိုအပ်ပါသည်။

လုံးဝ မသိ၊တဆင့်ခံလဲ မသိသော ဝယ်လိုသူများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များကြား ငွေတိုက်စာချုပ်များ ရောင်းချခြင်း ၊ ငွေပေးချေခြင်းများ မပြုရန် အထူးသတိပေးပါသည်။

မိမိ လက်လှမ်းမီရာ ကိုယ်စားလှယ်များထံမှသာ ချိတ်ဆက်ဝယ်ယူကြရန် တိုက်တွန်းပါသည်။

မိမိကိုယ်တိုင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရသို့ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲ၍ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် လည်း မကြာမီ ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ကို ပြန်လည်ရွေးနုတ်ထုတ်ယူရန်အတွက် (https://www.unitedbonds-nug.org/) တွင် သက်တမ်းပြည့် ငွေတိုက်စာချုပ် တန်ဘိုးငွေ ပြန်လည်ရွေးနုတ်သည့် ပုံစံ (ဃ) ကို ဖြည့်သွင်း၍ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖြည့်သွင်းရာတွင် အောက်ပါ အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

၁-၁ ငွေတိုက်စာချုပ် ဝယ်ယူခဲ့သည့် အီးမေးလ် email
၁-၂ ငွေတိုက်စာချုပ်အား ဖွင့်ရန်သုံးသည့် Password (ငွေတိုက်စာချုပ် ဝယ်ယူခဲ့သည့် မှတ်ပုံတင်နံပါတ် သို့မဟုတ် NRIC ၏ နောက်ဆုံး ၄ လုံး နှင့် အတူတူဖြစ်ရပါမည်)
၁-၃ ငွေတိုက်စာချုပ် အမှတ် (R ဖြင့်စသည့် နံပါတ် ဥပမာ – R0001234)
၁-၄ ငွေတိုက်စာချုပ် တန်ဘိုး (US$ 100, US$ 500, US$ 1,000, US$ 5,000 စသည်ဖြင့်)
၁-၅ ငွေတိုက်စာချုပ် ပိုင်ရှင်အမည်
၁-၆ ငွေတိုက်စာချုပ် ၏ မူရင်း PDF ဖိုင်
၁-၇ငွေတိုက်စာချုပ် Order ID အမှတ်
၁-၈ ငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးရန်အတွက် –
၁-၈-၁ နွေဦးဘဏ် SDB (Spring Development Bank) ဖြစ်ပါက –
  – Username
  – UID
  – QR Code
၁-၈-၂ NUGPay ဖြစ်ပါက –
  – Wallet name
  – QR Code
စသည့် အချက်အလက်များကို မှန်ကန်စွာဖြည့်သွင်းခဲ့ပါက ရက်သတ္တ ၂ ပါတ် မှ ၄ပါတ် အတွင်းတွင် ငွေတိုက်စာချုပ် တန်ဘိုးကို သက်ဆိုင်ရာ (SDB သို့မဟုတ် NUGPay) အကောင့် သို့ ပြန်လည်ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ SDB ကို ရွေးချယ်ပါက ငွေတိုက်စာချုပ်တန်ဘိုးအတိုင်း USD ဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ NUGPay ကိုရွေးချယ်ပါက ငွေပြန်လွှဲသည့်နေ့တွင်ရှိသည့် Bond Agent Portal မှ DMMK ငွေလဲနှုံးကို အသုံးပြုသွားပါမည်။
DMMK ငွေလဲနှုံးကို ပေ့ချ်တွင်ကြေငြာပေမည်ဖြစ်ပါသည် ။

ငွေတိုက်စာချုပ် ၂ နှစ်သက်တမ်းပြည့်သော်လည်း မထုတ်ယူလိုပါက စာချုပ်ကို သက်တမ်းတိုးရန် မလိုဘဲ နောင်အနာဂါတ်တွင်မှ ပြန်လည်ထုတ်ယူရန်အတွက် သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါသည်။

သက်တမ်းပြည့်ပြီး နွေဦးတော်လှန်ရေး အထူးငွေတိုက်စာချုပ်ကို အာဏာရှင်နိဂုံး (EOD) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြစ်သော မြေကွက်၊ တိုက်ခန်း၊ အဖြစ် လဲလှယ်ဝယ်ယူလိုပါက ပထမအဆင့်အဖြစ် EOD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲဝယ်ယူလိုသူများ ဖြည့်သွင်းရမည့် ပုံစံ(င)ကို ဖြည့်သွင်းရပါမည်။

ထိုကဲ့သို့ ဖြည့်သွင်းရာတွင် အောက်ပါ အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြည့်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

၁-၁ ငွေတိုက်စာချုပ် ဝယ်ယူခဲ့သည့် အီးမေးလ် email
၁-၂ ငွေတိုက်စာချုပ်အား ဖွင့်ရန်သုံးသည့် Password (ငွေတိုက်စာချုပ် ဝယ်ယူခဲ့သည့် မှတ်ပုံတင်နံပါတ် သို့မဟုတ် NRIC ၏ နောက်ဆုံး ၄ လုံး နှင့် အတူတူဖြစ်ရပါမည်)
၁-၃ ငွေတိုက်စာချုပ် အမှတ် (R ဖြင့်စသည့် နံပါတ် ဥပမာ – R0001234)
၁-၄ ငွေတိုက်စာချုပ် တန်ဘိုး (US$ 100, US$ 500, US$ 1,000, US$ 5,000 စသည်ဖြင့်)
၁-၅ ငွေတိုက်စာချုပ် ပိုင်ရှင်အမည်
၁-၆ ငွေတိုက်စာချုပ်ပိုင်ရှင်၏ မွေးနေ့ မွေးလ
၁-၇ ငွေတိုက်စာချုပ် ၏ မူရင်း PDF ဖိုင်
၁-၇ ငွေတိုက်စာချုပ် Order ID အမှတ်


ရက်သတ္တပတ် ၂ ပတ် မှ ၄ ပတ်ခန့်အတွင်းတွင် ငွေတိုက်စာချုပ်ပိုင်ရှင်များထံသို့ ဖြည့်သွင်းခဲ့သည့် ပုံစံ(င)ပါ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် အာဏာရှင်နိဂုံး EOD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ် ပြောင်းလဲဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် Confirmation Email အီးမေးလ်တစ်စောင် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အသိပေးချက်တွင် ဆက်သွယ်ဝယ်ယူရမည့် EOD ကိုယ်စားလှယ်များစာရင်း Link နှင့် ဝယ်ယူနိုင်သော အာဏာရှင်နိဂုံး EOD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြေကွက်၊ တိုက်ခန်းနှင့် ကွန်ဒိုများစာရင်း Link တို့ပါရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။

မိမိပိုင်ဆိုင်ထားသော အထူးငွေတိုက်စာချုပ်များ၏ တန်ဘိုးသည် ဝယ်ယူလိုသည့် တိုက်ခန်းတန်ဘိုးထက် နည်းနေပါက လိုအပ်သော ကွာဟတန်ဖိုးကို EOD ကိုယ်စားလှယ်သို့ ထပ်ဆောင်း၍ ပေးချေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

မိမိပိုင်ဆိုင်ထားသော အထူးငွေတိုက်စာချုပ်များ၏ တန်ဘိုးသည် ဝယ်ယူလိုသည့် တိုက်ခန်းတန်ဘိုးထက် များနေပါက စာချုပ်ပိုင်ရှင်၏ နွေဦးဘဏ်စာရင်း (SDB Account) သို့ USD ငွေကြေး ဖြင့်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ပိုငွေကို တော်လှန်ရေးတွင် ထည့်ဝင်လိုပါက ငွေတိုက်စာချုပ်များ ထပ်မံဝယ်ယူခြင်း၊ အခြား EOD ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဝယ်ယူခြင်းတို့ဖြင့် ပြည်သူ့နွေဦးတော်လှန်ရေးကို ဆက်လက်အားပေး တိုက်ပွဲဝင်သွားကြနိုင်ပါသည်။

ငွေတိုက်စာချုပ်ကို ပေးပို့ခဲ့သော အီးမေးလ် email နှင့် စာချုပ်ပါ ပိုင်ရှင်အမည်တို့ဖြင့် ပုံစံ (ဃ) ကို ဖြည့်သွင်း၍ ငွေတိုက်စာချုပ်ကို ပြန်လည်ထုတ်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အီးမေးလ် email ပိုင်ရှင်မိတ်ဆွေကို အကူအညီတောင်း၍ ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် အကြံပြုပါသည်။

အဖွဲ့လိုက် ဝယ်ယူထားသူများ ပုံစံ(ခ) ဖြင့် ဝယ်ယူရာတွင် ဝယ်ယူသူ၏အမည်နှင့် အီးမေးလ် email ကို ငွေတိုက်စာချုပ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဖြည့်သွင်း၍ဝယ်ယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ငွေတိုက်စာချုပ်ကို ပြန်လည်ထုတ်ယူရာတွင် လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်း ပြန်လည်ထုတ်ယူနည်းအတိုင်း ဝယ်ယူသူ၏အမည်နှင့် အီးမေးလ် email ကို သုံး၍ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

အထူးငွေတိုက်စာချုပ် ပြန်လည်ထုတ်ယူဖို့နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး https://www.unitedbonds-nug.org/contact-us/ ရှိ နည်းလမ်းများမှ တဆင့် ဆက်သွယ် အကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါသည်။

ပုံစံ(ဃ)ပါ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးပြီးပါက ထိုငွေတိုက်စာချုပ်အား ပြန်လည်ရွေးနုတ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်၍ ပယ်ဖျက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပုံစံ(င) ထပ်ဖြည့်ပြီး EOD property ဖြင့်လဲလှယ်၍ မရနိုင်ပါ။ EOD property ဝယ်ယူလိုပါက ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးငွေကို ထုတ်ယူ၍ EOD ကိုယ်စားလှယ် တယောက်ယောက်အား ဆက်သွယ်ပြီး EOD property အား ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဖြည့်သွင်းပြီးသော ပုံစံ(င)ပါ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးပြီးပါက ထိုငွေတိုက်စာချုပ်အား EOD property ဖြင့်လဲလှယ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်၍ ပယ်ဖျက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပုံစံ (ဃ) ထပ်ဖြည့်ပြီး ငွေထုတ်ယူရန် မရနိုင်ပါ။

ပုံစံ(င) ကိုဖြည့်ပြီး ပြောင်းလဲဝယ်ယူနိုင်သော EOD Property များကို EOD Facebook page (https://www.facebook.com/EndOfDictatorship) ၏ PIN Post တွင် ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။

အာဏာရှင်နိဂုံး (EOD) ပြောင်းလဲဝယ်ယူရန် ပုံစံ(င)ကို ဖြည့်သွင်း၍ InyaView Share များအား ဝယ်ယူနိုင်ရန် EOD Team မှ စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။ ဝယ်ယူရန် အဆင်သင့်ဖြစ်သည့် အခါတွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပုံစံ (ဃ) သို့မဟုတ် ပုံစံ(င) ကို အောင်မြင်စွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ပုံစံဖြည့်သွင်းချက်ကို လက်ခံရရှိကြောင်း email နှင့် ပုံစံပါအချက်အလက်များကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးပါက စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်ကြောင်း အကြောင်းကြားသည့် email များရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့အကြောင်းကြားသည့် email များ မရရှိခဲ့ပါက မိမိ email ၏ အဝင် လက်ခံရရှိမှုအပေါ်တွင် ကန့်သတ်မှုများရှိမရှိ၊ mailbox ပြည့်နေခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်းများကို ဦးစွာ ပြုလုပ်ကြည့်ပါရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့စစ်ဆေးပြီးပါက https://www.unitedbonds-nug.org/contact-us/ သို့မဟုတ် United Bonds Facebook messenger သို့ ဆက်သွယ်၍ ဖြည့်သွင်းပြီးပုံစံအကြောင်းကို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။